Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Frikort 2021 - To frikort blir til ett

11. januar 2021 kl. 14:51

To frikort blir til ett

Frikort-ordningen for helsetjenester er forenklet fra 1. januar 2021. De to frikort-ordningene er blitt til en ordning, med felles egenandelstak for alle tjenestene.

Det nye taket for frikort for helsetjenester er 2460 kroner. 

Gratis DROP-INN Corona test

9. januar 2021 kl. 15:49

Tilbud om gratis drop-in koronatest på Stovner i uke 2. Teststasjonen står utenfor Stovner Senter, ved busstoppet.

(Ikke for barn under seks år)

Åpningstid:
Tirsdag 12.januar fra kl.9-11 og 12-14
Torsdag 14.januar fra kl.9-11 og 12 -14.30

Romjula mandag 28.12 - fredag 01.01

27. desember 2020 kl. 19:44

Grunnet lav bemanning er vårt laboratorium helt stengt i romjula. Dersom du har rekvissisjon kan du få tatt prøvene på Fürst laboratorium på Furuset. 

Grunnet lav bemanning må det påregnes langt ventetid på telefon til oss. Vi oppfordrer derfor alle som har tilgang til helsenorge.no å benytte denne.

Siden mange leger har juleferie vil også kapasiteten på legetimer være redusert. 

Vi ønsker deg et riktig Godt Nytt År 2021.  

Vaksineprioriteringer

22. desember 2020 kl. 07:18

FHI har nå kommet med sine anbefalinger om vaksineprioriteringer:

Hvem kan få koronavaksine? - FHI

Du blir kontaktet av fastlege eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur.  Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

Dette er prioriteringsrekkefølgen: 

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Du blir kontaktet av fastlege eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur.  Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

Omsorgsboliger 

Personer som bor i omsorgsboliger er en sammensatt gruppe, så disse prioriteres i henhold til alder og eventuell underliggende tilstand.  

Helsepersonell 

For helsepersonell er det tydeliggjort hvilke grupper som det kan være aktuelt å prioritere mellom hvis smitten øker. Det kan dreie seg om helsepersonell som selv har økt risiko for å bli smittet, og som av kapasitetshensyn må være tilgjengelige dersom smitten øker. Dette er ennå ikke avgjort  

Åpningstider i jul-og nyttår 2020

10. desember 2020 kl. 07:06

Vi har følgende åpningstider:

Dato    Åpningstid
16.12   Stengt fra kl 14:00
24.12   Stengt fra kl 12:00
25.12   Stengt
28.12   Stengt fra kl 14:00
29.12   Stengt fra kl 14:00
30.12   Stengt fra kl 14:00
31.12   Stengt fra kl 12:00
01.01   Stengt

Det blir redusert bemanning i jul-og nyttår både for leger og personale. 
Meldinger og reseptbestillinger til oss vil bli besvart så langt vi klarer å håndtere dette, men det må påregnes leger svartid. 

Vi ønsker våre pasienter en riktig God Jul og et Godt nytt år 2021! 

Vi har fått flere Influensavaksiner

1. desember 2020 kl. 19:59

Vi har fått en ny leveranse av Influensavaksiner. 

Disse er fortsatt forbeholddt risikogruppene.

Pris er fortsatt egenandel kr 50 (gratis om du har frikort). 

Ta kontakt gjennom helsenorge.no timebestilling eller ring oss på 2334 4140. 

Viktig ved legetimer hos oss

28. oktober 2020 kl. 09:39

 • Ved mistanke om Covid-19 smitte, etter kontakt med smittet eller om du er i karantene SKAL DU IKKE MØTE PÅ LEGEKONTORET.
 • Alle pasienter MÅ benytte munnbind ved besøk hos oss. Unntak for barn. 
 • Ikke kom med følge med mindre det er strengt nødvendig.
 • Møt presis til din time, heller ikke for tidlig. Om du ikke er på venteværelset ringer vi deg slik at du kan vente ute eller i en bil på parkeringsplassen.

Timer til influensavaksinering

25. oktober 2020 kl. 18:58

Vennligst IKKE book legetimer for dette, men følg beskrivelsen i neste melding om bestilling av timer for influensavaksinering under denne meldingen. 

Influensavaksinering fra 12.oktober

30. september 2020 kl. 08:57

SISTE 15.10.20 kl 1600:
Vi er TOMME for årets vaksiner og vi får dessverre heller ikke tilgang på flere vaksiner. Dersom du ønsker vaksine og tilhører risikogruppene under må du derfor hente egen resept på apotektet og medbringe denne til oss. Apotekene vaksinerer også på egenhånd, men tar ca kr 400 for dette. 

Trenger du resept på vaksine vennligst bestill dette via helsenorge.no

Vi setter influensavaksiner fmellom kl 1500-1600 mandag tom torsdag. 

Send melding via helsenorge.no for timebestilling! Bruk valget «Bestill time» --> «Gå direkte til timebestilling» --> «Foreslå tidspunkt»

-----

Vi starter influensavaksineringen mandag 12.10. Pågangen forventes å bli stor så dette er kjørereglene:

Det er KUN pasienter i risikogruppene (inkluderer alle over 65 år) som tilbys vaksine (se nederst for risikogrupper). Dette gjelder også de som måtte ønske å ta kontakt med apotek.

 • Vennligst IKKE direktebestill legetimer, men følg anvisningen under.
 • Send melding via helsenorge.no for timebestilling! Bruk valget «Bestill time» --> «Gå direkte til timebestilling» --> «Foreslå tidspunkt»

 • Kun de som ikke har helsenorge.no tilgang kan ringe for timebestilling.
 • Kom presis til timen; heller ikke før du har time på grunn av trengsel.
 • Munnbind anbefales for alle
 • Det er ikke tillatt med ledsager inn på legesenteret dersom ikke absolutt nødvendig.
 • Betaling skjer via SMS dagen etter. Kan du ikke benytte dette vil du motta en faktura med kr 69 i tillegg.
 • Vaksinen koster kr 50 i egenandel. Har du frikort betaler du ikke.
 • Vi oppfordrer alle våre pasienter å kle seg hensiktsmessig slik at vi sparer tid til av-og påkledning.

Grupper som anbefales influensavaksine

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter

Ny fastlege Zaheer Ahmed Awan for dr Aatif Shaddiq

23. september 2020 kl. 08:49

Dr Aatif Shaddiq har overdratt sin praksis til dr Zaheer Ahmed Awan.
Dr Awan begynner hos oss mandag 9.11. 

Dr Awan ble godkjent som lege i 2013. Han er Spesialist i allmennmedisin og har fram til 9.11 jobbet som fastlege ved Hakdal Legekontor. 

Vi har IKKE begynt vaksinering mot influensa ennå!

9. september 2020 kl. 08:53

Nærmere informasjon kommer her med en gang vi har dette klart. 

 

Covid-19 tester før reise

26. august 2020 kl. 08:45

Enkelte land krever negativ Covid-19 test før innreise. Dette er ingen offentlig oppgave og vil derfor ikke dekkes av HELFO. Dersom du er i behov av slik prøve må du derfor dekke hele beløpet selv; også for barn og for de med frikort.

Vi tar kr 320 i tillegg til kr 350 til Fürst for utføring av testen; til sammen kr 670.
Svartiden er nå 2 dager!
Svar blir gitt via SMS dirkete fra Fürst både på norsk og engelsk.

Lang ventetid på telefon

16. juli 2020 kl. 09:14

Grunnet sommerferie har vi lav bemanning.

Dersom du har mulighet så send forespørsler på helsenorge.no da disse alltid blir lest uansett om fastlegen er på ferie. 

Nedsatt bemanning

14. juli 2020 kl. 12:44

Grunnet ferieavvikling og sykdom må det påregnes lang ventetid på telefon. Vi henstiller våre pasienter til å benytte helsenorge.no der mulig.

Henvendelser til vår ekspedisjon vil også være redusert av samme grunn. Vi henstiller til våre pasienter om å oppsøke oss bare når det er helt nødvendig. 

Vi oppfordrer de av våre pasienter som har mulighet til å kontakte Fürst for prøvetaking. Dersom du har en rekvisisjon ELLER du vet at prøver er rekvirert er det bare å møte opp hos Fürst.
Se ellers https://www.furst.no/ta-prove-hos-oss/apningstider-i-sommer/ får åpningstider i sommer. 

Ferieavvikling i sommer

25. juni 2020 kl. 10:56

Ferieavvikling for legene:

Dr. Feen: tilbake

Dr. Skogstad: 11.09 - 20.09

Dr. Tran: tilbake

Dr. Rattan: tilbake

Dr. Netland: tilbake

Dr. Gulshan Rana: tilbake

Dr. Corell: tilbake

Dr. Adeel Rana: tilbake

Laboratoriet vil være delvis eller helt stengt enkelte dager i sommer. Blodprøver som er rekvirert kan tas på Fürst laboratoriet om det er stengt på legesenteret. 

Det vil i tillegg kunne påregnes ventetid på sentralbordet grunnet ferieavvikling.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Direkte timebestillinger på helsenorge.no

4. mai 2020 kl. 13:10

Vi har nå åpnet igjen for direktebooking i timeboka fra ETTER kl 16:00 dagen FØR for alle våre leger.

Husk at alle med feber og luftveissykdommer må kontake oss FØR timebestilling. Ved direktebestilling vil timene avvises dersom ikke årsak for besøket er tydelig oppgitt. 

Velkommen til dr Camilla Yogaseelan

4. mai 2020 kl. 07:54

Nå er endelig dr Camilla Yogasselan på plass som fastlege på den lista som tidligere ble eid av dr Pierre Vachaud. Vi vet at mange av hennes pasienter nå ser fram til å få stabilitet i forhold til sin fastlege. 

Vi ønsker deg velkommen!

Videokonsultasjoner med din fastlege?

13. april 2020 kl. 16:01

Ønsker du en videokonsultasjon med oss så les videre. 

Dette må du gjøre på forhånd: 

1) Send en timebestilling via helsenorge.no om at du ønsker en videokonsultasjon på samme måte som du ville bestilt en vanlig time. 

2) Legen vil sende deg en SMS når timen kan gjennomføres. Der vil du også motta instruksjoner om hva du skal gjøre på forhånd.

3) Når selve videokonsultasjonen skal gjennomføres vil du motta en SMS med en lenke i selve meldingen som du bare trykker på. 

4) En videokonsultasjon vil koste det samme som en vanlig konsultasjon. Du vil motta en SMS dagen etter og kan da betale med bankkort eller VIPPS. 

Følgende leger tilbyr nå videokonsultasjoner: 

- Dr Skogstad

- Dr Feen

Vi sees!

Gebyrfri betaling med VIPPS eller kort fra og med mandag 30.mars

27. mars 2020 kl. 13:43

For ytterligere å redusere kontaktpunkter og trygge våre pasienter på at det er trygt å komme på timer hos oss innfører vi fra mandag 30.3 gebyrfri betaling via VIPPS/mobilpay UTEN å benytte våre terminaler. 

Vi har satt opp følgende hjelpetekst hos oss: 

NYHET gebyrfri betaling med kort/VIPPS

Om du ikke betaler på automatene vil du på morgenen neste virkedag motta en SMS med følgende tekst (eksempel):

Hei! Du har valgt mobilbetaling som betalingsmetode for ditt besøk hos Stovner Legesenter den 23.03.2020. Benytt https://pay.melinmedical.com/nb/s/fguHjsP7Wtp2 og tast inn kode 5736, lenken er gyldig i 24 timer. Dersom du ikke betaler innen tidsfristen, vil du bli tilsendt en faktura med fakturagebyr.

Trykk på lenken på din mobiltelefon så blir du tatt direkte til en betalingsside.

Dette er et tiltak vi gjennomfører for ytterligere å redusere kontaktpunkter ved besøk hos oss.

Det er trygt å møte til timer på Stovner Legesenter

25. mars 2020 kl. 12:57

Også i disse Coronatider må vi som fastleger fortsette å tilby våre pasienter helsetjenester. 

I denne forbindelse ønsker vi å formidle følgende:

1) Vårt venterom er tilrettelagt slik at vi skal ha god avstand mellom alle pasienter. Alle berøringsflater rengjøres hyppig av vårt personale.

2) Pasienter med luftveissykdommer og feber blir IKKE gitt timer. Det er altså ikke denne gruppen dere vil møte.

3) Vi bestreber oss på å være presise. IKKE møt før timen. 

4) Unngå å ta med ledsager som ikke har en viktig funksjon knyttet til timen (eks barn). 

5) Pasienter som ikke er på venteværelset når timen skal starte vil bli kontaktet pr telefon slik at de trygt kan vente utenfor legesenteret. 

6) HAR DU LUFTVEISSYMPTOMER/FEBER skal du IKKE møte på time, men kontakte oss pr telefon.

7) Vi har god mulighet til å ha konsultasjonen pr telefon eller via e-konsultajson på helsenorge.no. Gi oss beskjed om du ønsker dette. Det kan du gjøre pr telefon eller ved å sende melding på helsenorge.no.
E-konsultasjoner og telefonkonsultasjoner betales som for vanlig time. Har du frikort eller er barn under 16 år er det ingen egenandel. 

8) Gode smittevernsråd:
- Holde deg hjemme dersom du blir syk med hoste, feber og tungpust
- Host alltid i et papirlommetørkle eller i albuen
- Unngå håndhilsing
- VASK hendene ofte 30sek i såpevann eller sprit om du er utenfor hjemmets 4 vegger. Såpevask er det beste!
- Tenk positivt. Dette vil gå over om vi alle yter sammen!

9) Til slutt og ikke minst minner vi våre pasienter om at 113 er korrekt nummer å ringe ved livstruende tilstander. 

Informasjon om Corona-virus fra Oslo kommune

24. mars 2020 kl. 12:28

Informasjon fra Oslo kommune:

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/har-du-mistanke-om-smitte/

Her kan du sjekke deg selv i forhold til om du tilhører gruppen som skal testes!

https://koronasjekk.no/

 

Nye rutiner for timebestillinger

11. mars 2020 kl. 09:41

Grunnet situasjonen med økende forekomst av Corona har vi måttet endre våre rutiner for timebestillinger. Vi ber våre pasienter følge disse rådene:

1) Det blir bare åpnet for TIMEØNSKER på helsenorge.no, ikke direktebookinger.
Time kan fortsatt bare ønskes til dagen etter. Du vil motta timebekreftelse etter at en av våre ansatte har vurdert din henvendelse. 

Du må alltid oppgi hva du ønsker time for slik at vi kan få vurdert din henvendelse. 

2) Vi oppfordrer våre pasienter til å benytte helsenorge.no framfor å ringe. 
Har du spørsmål du ønsker at din fastlege skal svare på må du benytte e-konsultasjoner på helsenorge.no.

3) *VIKTIG*: har du feber, luftveissymptomer eller hoste må du oppgi dette i din henvendelse. 

Har du hatt kontakt med en person med bekreftet eller mistenkt Corona-smitte må du også informere oss om dette.

4) Ved feber, hoste eller tungpust oppfordrer vi våre pasienter til å benytte E-konsultasjoner. Gjennom denne kan din fastlege avgjøre tiltak og eventuelt sykmelde deg uten at du trenger å møte til en time. 

Vi ber om forståelse for disse tiltakene. Det er viktig for oss å få publikum til å forstå betydningen av ikke å komme til oss med mulig Coronasmitte uten at dette er vurdert av oss på forhånd.
Blir vi syke vil vi heller ikke kunne tilby befolkningen vår helsetjenester. 

Lungebetennelsevaksine i bydelen

11. mars 2020 kl. 08:41

PNEUMOKOKKVAKSINE MOT LUNGEBETENNELSE

For personer som har blitt anbefalt vaksinen av sin lege. Vaksinen kan gis hvert 10. år

Bydel Stovner holder åpent for vaksinering på Stovner helsestasjon Karl Fossumsvei 1 (Nedre Fossum Gård). 

- Fredag 13. mars
- Onsdag 18. mars

Kl. 09.00 – 11.00 begge dager

DROP IN – du trenger ingen timeavtale

Pris: Kr 400 inklusive konsultasjon

Viktig vedørende mistanke om Conona-smitte

10. mars 2020 kl. 21:20

Plakat vedrørende mulig Conona-smitte

Informasjon til reisende

Alle som har vært i områder med koronasmitte og får feber,hoste, eller pustevansker, bør straks kontakte lege eller legevakt på telefon.

NB! Det er viktig at du ringer legen før du oppsøker hjelp og IKKE møter opp på legekontoret. Dette vil bare utsette medpasienter og dine behandlere for risiko.

Telefonnummeret til legevakter: 116117

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

4. mars 2020 kl. 11:36

 • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen  for Koronasmitte på 815 55 015.
 • Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din.
 • Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Corona-status

2. mars 2020 kl. 08:37

Grunnet den ekstraordinære situasjonen rundt utbruddet av Coraona-smitte vil vi i en god stund framover ha nedsatt kapasitet. Vi ber derfor publikum om:

1) Dersom du har reist i områder med Corana-utbrudd ELLER hatt nærkontakt med Corona-smittet person må du RINGE oss eller sende oss e-konsultasjon gjennom Helsenorge.no. Vi ønsker ikke at du skal oppsøke legesenteteret uten at ovenstående er avklart. 

2) Det vil bli stor pågang. Vi er nødt til å prioritere akutt syke framover til situasjonen har roet seg. Mange problemstillinger kan håndteres ved at du sender oss E-konsultasjoner gjennom helsenorge.no. 

3) Laboratoriet vil ha begrenset åpningstid framover. Vi ber om forståelse for at vi må prioritere andre oppgaver en periode framover. Våre pasienter kan få tatt sine blodprøver på Furst så lenge de er rekvirert av en av våre fastleger. TA med den rekvisjonen du har mottatt. Om du IKKE har denne tilgjengelig vil Furst finne din rekvisisjon i sitt datasystem uansett. 

Vennlig hilsen alle oss ved Stovner Legesenter as

Informasjon om Corona-virus

1. mars 2020 kl. 14:40

Informasjonstelefon koronavirus

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117.

Nye frikortgrenser for 2020

2. januar 2020 kl. 20:41

Egenandelstak 1 for 2020: 2460 kroner

Det som teller med i grunnlaget for egenandelstak 1 er godkjente egenandeler fra

 • apotek/bandasjist
 • lege
 • psykolog
 • sykehus/poliklinikk
 • laboratorier og røntgeninstitutt
 • pasientreiser

Egenandelstak 1 er 2460 kroner for 2020. Beløpsgrensen var 2369 i 2019.

Egenandelstak 2 for 2020: 2176 kroner

Det som teller med i grunnlaget for egenandelstak 2 er godkjente egenandeler fra:

 • behandling hos fysioterapeut
 • enkelte former for tannsykdommer
 • opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak (RHF)
 • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF

Bruk av helsenorge.no også for barn alder 0-16

1. november 2019 kl. 11:08

Fra søndag 3. november utvides muligheten for bruk av helsenorge for kommunikasjon med fastlegen til også å dekke aldersgruppen 12-16 år. Fra samme tidspunkt kan nå helsenorge benytts av foreldre til alle barn fra 0-16 år. 

Ikke legetime via helsenorge om du bare skal vaksineres

10. oktober 2019 kl. 07:38

Vi oppfordrer våre pasienter til ikke å reservere timer direkte på helsenorge om det bare gjelder influensavaksinering. Bruk da valget "Kontakt legekontoret" så vil vi sørge for at du får en time. 

Årets influensavaksinering er igang!

9. oktober 2019 kl. 20:35

Vi har nå startet vaksinering med årets influensavaksine. For personer som inngår i målgruppen koster vaksinen kr 250 alt inkludert.

For mange som vaksineres mot influensa vil det også være aktuelt med vaksinering med Pneumokokkvaksine. Snakk med legen din om dette. 

Målgruppen er som tidligere år følgende:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger
 • Diabetes mellitus, type 1 og 2
 • Kronisk luftveissykdom
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke

Vi forsøker å tilby vaksinen til alle i målgruppene som likevel er inne til legetime. Spør din lege om dette når du har legetime.

 • Du kan ringe 2334 4140 eller sende oss en melding via helsenorge.no for timebestilling. Er du inne på legetime kan du spørre legen din om vaksinering.

E-konsultasjoner igjen UTEN fakturagebyr

30. juli 2019 kl. 08:25

Vår samarbeidspartner har foreløpig fjernet fakturagebyr på e-konsultasjoner.

Dette medfører at du mottar en faktura uten gebyr når en e-konsultajson er gjennomført. Er du barn under 16 år eller har frikort er e-konsultasjoner kostnadsfrie. 

Ferieavvikling for våre leger sommeren 2019

28. mai 2019 kl. 10:21

Vær oppmerksom på at våre leger har ferieavvikling om sommeren. Ved behov for legetimer vil det derfor ofte kunne være slik at du blir tilbudt time hos vikar. 

På helsenorge.no vil det ikke framkomme ledige timer når din fastlege er på ferie. Du må da benytte "FORESLÅ TIDSPUNKT"-valget på helsenorge.no eller ringe oss. 

Hallstein Netland: tilbake
Vilde Feen: tilbake
• Finn Skogstad: 13-29.09
Aatif Shaddiq: tilbake
Noreen Sahota: tilbake
• Adeel Rana: 14.10-03.11
Gulshan Rana: tilbake
Anh Thi Tran: tilbake
Rattan Singh Rattan: tilbake
Siv Corell: tilbake
Turnuslege Tanja Saman Sismansour: ikke bestemt

Nye telefontider fra 1.4.19

7. mars 2019 kl. 07:51

Fra mandag 1.4.19 gjelder følgende telefontider:

Mandager-fredager (unntatt onsdag)
08:30 – 11:00 + 13:00 – 14:30

Onsdager:
09:00 – 11:00 og 13:00 – 14:30

Vi gjennomfører dette for å være tilgjengelig på telfon tidligere hver dag. 

Bestille timer til dr Corell via Helsenorge.no

15. februar 2019 kl. 15:18

Fra 1.3 kan du nå bestille legetimer hos dr Corell via Helsenorge.no.

Dr Corell jobber på lista til dr Tran. 

Bestiller du timer på Helsenorge.no fra 1.3 på en mandag eller tirsdag blir timen satt opp på dr Corell. Bestiller du på en onsdag eller torsdag blir timen satt opp på dr Tran. 

Vår SMS-tjeneste er nedlagt fra 1.2.19

9. november 2018 kl. 11:19

Dette er ikke et ønske fra vår side, men et pålegg fra nasjonale helsemyndigheter. Vi ser at bruk av SMS-tjenester for mange er et godt lavterskel tilbud i forhold til kunnskap i bruk av digitale tjenester. 

Vi hadde et ønske om å kunne opprettholde denne tjenesten. Bakgrunnen er i hovedsak offentlige myndigheters konklusjon om at denne tjenesten ikke er tillatt pga den kostnaden hver enkelt pasient påføres ved hver SMS til oss. Dette på tross av at dette er et valg pasienten foretar og ofte ønsker.

Vi har lenge oppfordret våre pasienter til å benytte GRATIStjenestene fra Helsenorge.no framfor Helserespons SMS. Vi ser at endringen blant våre pasienter skjer, men i et lavere tempo enn vi ønsker.

Hvilke alternativer finnes?
Registrer deg på Helsenorge.no i dag ved å logge deg inn med din BankID. Du finner veiledning om dette på våre nettsider. 

Helsenorge.no gir deg tilgang til følgende GRATIS-tjenester:

 1. Bestille timer. Fra kl 16:00 dagen før kan du velge blant ledige timer
 2. Fornye resepter
 3. Sende oss meldinger via "Kontakt legekontoret"

I tillegg til dette kan du ha Elektroniske konsultasjoner med oss (e-Konsultasjoner). Dette koster som en vanlig konsultasjon, men du trenger ikke møte opp.

Trenger du HJELP med bruk av tjenesten ved Helsenorge.no kan du ringe de på 2332 7000 etterfulgt av tastevalg 1. 

Prøvesvar fra Fürst laboratorium

1. november 2018 kl. 18:16

Heretter vil prøvesvar sendes våre pasienter kun når:

a) Det er avtalt med legen din
b) Ved alle unormale prøvesvar

Du kan selv lese alle dine Fürst prøvesvar via www.furstpasient.no
Du trenger BankID for dette.

Spør legen din om det er noe du lurer på.

Influensavaksineringen er startet

2. oktober 2018 kl. 13:47

Vi antar at vaksinering for sesongen 2019/2020 vil kunne startes fra ca 1.10.19. Meldingen under er fra forrige vaksineår. Vent på oppdatering. 

—————

Vi har nå startet vaksinering med årets influensavaksine. For personer som inngår i målgruppen koster selve vaksinen Kr 100.

For mange som vaksineres mot Influensa vil det også være aktuelt med vaksinering med Pneumokokkvaksine. Snakk med legen din om dette. 

Målgruppen er som tidligere år følgende:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger
 • Diabetes mellitus, type 1 og 2
 • Kronisk luftveissykdom
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Nedsatt immunforsvar
 • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke

Vi forsøker å tilby alle i målgruppene som er inne til legetime vaksine. Spør din lege om dette når du har legetime.

 • Du kan ellers ringe 2334 4140 eller sende oss en SMS for timebestilling.

Høstferie

30. september 2018 kl. 21:27

Grunnet høstferie vil vår kapasitet være noe redusert i uke 40. På helsenorge.no er det bare mulig å bestille hos egen lege. Er denne ikke tilstede vil du derfor møte beskjeden "ingen ledige timer" ved søk på helsenorge.no. 

Influensavaksinering

11. september 2018 kl. 20:50

Vi venter årets influensavaksiner først ca 25.9.18. 

Følg med på kunngjøring her. 

---

Ta kontakt for timebestilling eller spør legen din når du er inne til konsultasjon.


Risikogruppene er:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Barn og voksne med:
 • Diabetes mellitus, type 1 og 2
 • Kronisk luftveissykdom
 • Kronisk hjerte-/karsykdom
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt infeksjonsforsvar
 • Betydelig fedme (BMI over 40)

Vi gjør også våre pasienter oppmerksom på at alle disse gruppene anbefales vaksinert hvert år og at vaksiner er tilgjengelig fra ca 1.10 hver år. Effekten av vaksinering på et sent tidspunkt vil selvfølgelig være mindre.

GDPR - Personverninformasjon til våre pasienter

31. august 2018 kl. 14:32

Klikk på lenken under for å se vår personverninformasjon:

https://trinnvis.no/ressurser/hvordan-blir-helseopplysningene-dine-behandlet/

Hvordan registrere seg på Helsenorge.no?

28. mars 2018 kl. 08:26

Bruksanvisning finner du her!

Video som forklarer bruk av Hesenorge.no

26. mars 2018 kl. 09:16

Timebestilling
Reseptbetilling
E-konsultajson
Kontakt legekontoret

Alt dette forklares i videoen fra Helsenorge.no under:

https://vimeo.com/194981142

 

Timebestilling via helsenorge.no

22. februar 2018 kl. 12:47

1) Du kan nå bestille time fra kl 16:00 dagen før om du benytter helsenorge.no (gratis tjeneste).
Finner du ingen ledige timer via dette valget kan du nå:

2) Velge «Foreslå tidspunkt selv». Forutsetningen er her fortsatt at du bare kan foreslå time samme dag, ev til dagen etter om du gjør det kvelden før.

Timebestilling via Helsenorge.no

25. januar 2018 kl. 13:52

For alle våre leger (også vikarene) kan du nå velge time selv GRATIS på Helsenorge.no 

For vikarene sin del vil det være fastlegenes navn om dukker opp i Helsenorge.no. Bare bestill på denne så får du time hos vikaren.

Nyheter ved inngangen til 2018

30. desember 2017 kl. 17:06

 1. Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapi. Fysioterapeuten skal vurdere ditt behov for behandling. Du må fortsatt gå til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen for å få stønad fra Helfo.
 2. Dr Vacahud har permisjon hele 2018. Hans vikar Dr Noreen Sahota vil jobbe alle dager unntatt fredager. 
 3. Dr Chaudhary har permisjon hele 2018. Hans vikar Dr Adeel Rana vil jobbe alle dager på hans liste. 
 4. Dr Skogstad vil fra 01.01 dekke hele sin liste uten vikar. Han vil fortsatt ikke være tilstede torsdager. 
 5. Det vil bli endring i egenadel og frikortgrenser, men fordi statsbudsjettet ennå ikke er godkjent er dette utsatt noe.

Vedrørende influensavaksine

12. desember 2017 kl. 16:02

Stovner Legesenter har ikke lenger tilgjelige influensavaksiner. 

Ønsker du likevel vaksinen kan du ta kontakt med oss for bestilling av resept som du må hente på apotekt

Barn og bruk av helsenorge.no

20. november 2017 kl. 08:01

Barn og bruk av Helsenorge.no 

0-12 år: OK for foreldre 
12-16 år: kan IKKE bruke Helsenorge.no
16 år og over: kan bruke Helsenorge.no med egen BankId

Som forelder kan du nå benytte deg av tjenestene på helsenorge.no for dine barn 0-12 år. 

På helsenorge.no kan du da gratis bestille timer, bestille resepter og sende beskjeder til barns fastlege.

Influensavaksinen er kommet

1. oktober 2017 kl. 13:52

Vi har nå startet vaksinering med årets influensavaksine. For personer som inngår i målgruppen koster selve vaksinen Kr 100.

Målgruppen er som tidligere år følgende:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger
 • diabetes mellitus, type 1 og 2
 • kronisk luftveissykdom
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (BMI over 40)3
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke

 

 • Vi forsøker å tilby alle i målgruppene som er inne til legetime vaksine. Spør din lege om dette når du har legetime.
 • Du kan ellers ringe 2334 4140 eller sende oss en SMS for timebestilling.

Hvordan bestille time på Helsenorge.no og Helserespons (SMS)

2. september 2017 kl. 11:33

Send oss gjerne forespørsel dagen før du ønsker time etter kl16:00.

-

Timer på Helsenorge.no blir gjor synlige fra kl 16:00 dagen før KUN for din fastlege. Ønsker du time hos vikarlege må du sende oss en SMS fra ETTER kl 16:00 dagen før.

Dr Nøring har blitt pensjonist

17. juli 2017 kl. 08:51

Dr Nøring har blitt pensjonist fra 1.9.2017.

-

Hennes praksis er solgt til dr Aatif Shaddiq som tidligere har jobbet ved Stovner Legesenter først som turnuslege, senere som vikar for flere av legene. Alle pasienter som er oppført med Dr Nøring som fastlege blir automatisk flyttet med til listen til dr Aatif Shaddiq.

-

Vi på Stovner Legesenter har mistet en utrolig varm og fin kollega. Vi takker deg for et flott samarbeide gjennom 17 år og ønsker deg alt godt som pensjonist.

 

 

Ferieavvikling for våre leger

13. juni 2017 kl. 14:48

Resterende ferieavvikling for legene angitt som UKENR:

Det er foreløpig i ingen planlagte ferier ut over fravær enkelte dager. 

 

Registrer deg på Helsenorge.no og få tilgang til gratis timebestillinger direkte i timeboka.

30. mai 2017 kl. 07:14

Stovner Legesenter er nå klare for å kommunisere med deg via helsenorge.no, den offentlige helseportalen.

Her kan du bestille timer, se dine timer, fornye resepter og sende oss beskjeder. Disse tjenestene er gratis og gjør at du kan kommunisere sikkert med din fastlege.

Vi tilbyr også e-konsultasjoner for de situasjoner der du ikke trenger å møte på legesenteret. Dette koster det samme som en konsultasjon. Frikort gjelder også for e-konsultasjoner.

For å benytte tjenestene må du ha en PC, nettbrett eller en smart-mobil og ha BankID, enten på en kodebrikke eller på din mobil.

OBS! Du må være registrert med samtykke til dialogtjenester og personlig helsearkiv, ikke bare bruksvilkår!

Din fastlege vil se når du har sendt inn samtykke.  

Du kan bestille legetime fra kl 16 dagen før, fornye resepter, starte e-konsultasjoner og kontakte legekontoret. Valgene du ser vil gjenspeile de tjenesten som er aktive.

Din fastlege kan også sende deg brev og beskjeder på samme kanal på en sikker måte, dvs at fortrolig informasjon også kan sendes. Det er bra både for deg og legen din.

Med hilsen fastlegen din ved Stovner Legesenter as http://www.stovnerlegesenter.no

Bestill din legetime selv på nettet - helt GRATIS!

20. april 2017 kl. 15:37

Alle fastlegene ved Stovner Legesenter er nå tilgjengelig for direkte timebestilling via Helsenorge.no  
Bookingen er gratis!

Timene åpnes automatisk fra kl 16:00 DAGEN FØR timen. Ingen andre timer enn dette blir lagt ut. 

Du kan selv velge tidspunkt blant de viste timene.
Legg igjen en beskjed om hva det gjelder. Du vil motta kvittering for timen på SMS etter kort tid.

Dersom du ikke ser noen ledige tidspunkter, send osss en SMS slik du er vant med. 

Dersom våre pasienter benytter løsningen flittig, vil vi gradvis øke antallet slike timer du selv kan booke. 

Du kan også selv avbestille alle dine timer via helsenorge. 

Våre vikarer dr Usman og Dr Corell i tillegg til vår turnuslege kan dessverre ikke bookes på denne måten.

Helsenorge og Digital Dialog - NYHET

5. april 2017 kl. 19:01

Stovner Legesenter har begynt å ta ibruk tjenestene gjennom Helsenorge.no som et av de første legesentrene på Østlandet. Her er det tilrettelagt for følgende tjenester uten noen kostnad for våre pasienter:

Velg fra Helsenorge her!

 • Bestille time direkte mot vår timebok. Innføres gradvis
 • Fornye resepter
 • e-Konsultasjon (kan av og til erstatte oppmøte hos legen). Koster det samme som en konsultasjon. Betales med GEBYRFRI giro. Frikort kan brukes som for andre konsultasjoner.
 • E-Kontakt: Kontakte legekontoret med forespørsler

Legen på sin side kan sende deg alle brev/prøvesvar elektronisk, alt på en sikker og for deg kostnadsfri måte.

Løsningen forutsetter pålogging med BankID/BankID på mobil.

Du som bruker må logge deg inn på helsenorge.no og registrere samtykke for bruk av tjenestene før det kan tas i bruk.

Helsenorge.no inneholder også følgende tjenester:

 • Mine resepter
 • Mine egenandeler
 • Mine pasientreiser
 • Mine vaksiner
 • Kjernejournal
 • Bytte fastlege

Du kan lese mer om dette på helsenorge.no/min-helse

Nye frikortsatser for 2017

15. januar 2017 kl. 16:42

For 2017 gjelder følgende satser for frikort

 Frikort 1: kr 2205 (timer hos lege, spesialist, psykolog)

Frikort 2: kr 1990 (fysioterapitimer)

Alle egenandeler blir innrapportert automatisk og du vil få tilsendt frikort om du kommer over grensebeløpene.

For ytterligere omtale se her!

Gratis reseptbestilling

9. januar 2017 kl. 10:32

Registrerer du deg på helsenorge.no vil du kunne bestille e-resepter gratis. Du vil også kunne sende oss beskjeder og vi kan sende deg beskjeder, brev og holde elektroniske konsultasjoner med deg.

Nå mangler det bare at du registrerer deg! Finn fram din BankIDkodebrikke eller benytt BankID på mobil så er du bare noen tastetrykk unna en mye enklere kommunikasjon med din fastlege. 

-

Når du har registrert deg send oss en tekstmelding fra valget "Kontakt legekontoret". 

Helsenorge og Digital Dialog - NYHET

7. desember 2016 kl. 16:19

Stovner Legesenter er nå klare for å kommunisere med deg via helsenorge.no, den offentlige helseportalen.

Her kan du bestille timer, se dine timer, fornye resepter og sende oss beskjeder. Disse tjenestene er gratis og gjør at du kan kommunisere sikkert med din fastlege.

-

Etter hvert vil vi også tilby e-konsultasjon for de situasjoner der du ikke trenger å møte på legesenteret. Dette koster det samme som en konsultasjon. Frikort gjelder også for e-konsultasjoner.

-

For å benytte tjenestene må du ha en PC, nettbrett eller en smart-mobil og ha BankID enten på en kodebrikke eller på din mobil.

Du må være registrert med samtykke før tjenestene kan benyttes på: helsenorge.no/kontakt-fastlegen
Din fastlege vil se når du har sendt inn samtykke.

-

Logg inn her!

 

Digital Dialog - høstens store nyhet fra oss

13. november 2016 kl. 12:28

Stovner Legesenter har begynt å ta ibruk tjenestene gjennom Helsenorge.no som et av de første legesentrene på Østlandet. Her er det tilrettelagt for følgende tjenester uten noen kostnad for våre pasienter:

 • Bestille time direkte mot vår timebok (kommer etterhvert)
 • Fornye resept
 • e-Konsultasjon (kan av og til erstatte oppmøte hos legen). Koster det samme som en konsultasjon. Betales med GEBYRFRI giro. Frikort kan brukes som for andre konsultasjoner.
 • E-Kontakt: Kontakte legekontoret med forespørsler

Legen på sin side kan sende deg alle brev/prøvesvar elektronisk, alt på en sikker og for deg kostnadsfri måte.

Løsningen forutsetter pålogging med BankID/BankID på mobil.

Du som bruker må logge deg inn på helsenorge.no og registrere samtykke for bruk av tjenestene før det kan tas i bruk.

Helsenorge.no inneholder også følgende tjenester:

 • Mine resepter
 • Mine egenandeler
 • Mine pasientreiser
 • Mine vaksiner
 • Kjernejournal
 • Bytte fastlege

Du kan lese mer om dette på helsenorge.no/min-helse

Influensavaksinene er kommet.

6. november 2016 kl. 09:44

Ta kontakt for timebestilling eller spør legen din når du er inne til konsultasjon.


Risikogruppene er:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Barn og voksne med:
 • Diabetes mellitus, type 1 og 2
 • Kronisk luftveissykdom
 • Kronisk hjerte-/karsykdom
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt infeksjonsforsvar
 • Betydelig fedme (BMI over 40)

Vi gjør også våre pasienter oppmerksom på at alle disse gruppene anbefales vaksinert hvert år og at vaksiner er tilgjengelig fra ca 1.10 hver år. Effekten av vaksinering på et sent tidspunkt vil selvfølgelig være mindre.

Vedrørende innslag i TV2 hjelper deg

9. oktober 2015 kl. 08:09

Vi er glade for at vi kom best ut i TV2's undersøkelse om renhold på Legekontorerer som ble sendt 8.10.

Vi har i framtida etablert rutiner for å sikre at våre pasienter alltid kan føle seg trygge på at våre lokaler er rene.

Vi har i brev til TV2 skrevet følgende:

Redegjørelse fra Stovner Legesenter as til TV2 Hjelper deg,
 
Vi har mottatt en oversikt over testresultater fra TV2s anonyme besøk ved Stovner Legesenter. Vi registrerer at vi i denne undersøkelsen kom best ut av alle de undersøkte kontorene. Det er prisverdig at TV2 setter fokus på dette området. Det vil forhåpentligvis
være en vekker for mange til å bedre rutinene.
Vi er selv ikke tilfredse med at vi ikke skåret 100% på alle de sjekkpunktene som var innlagt i undersøkelsen. Vi har innskjerpet våre allerede eksisterende rutiner slik at vi for framtida kan være sikrere på et enda bedre resultat ved eventuelt framtidige undersøkelser. 
Våre rutiner er at vi daglig skal vaske over alle berøringspunkter til publikum. Dette gjelder  bla dørhåndtak, armlener, betalingsautomater med både skjerm og minibanktastatur, toaletter og vanndispenser. Vi benytter Antibac® for overflate desinfeksjon (75% alkohol på sprayflasker). Alle våre legekontorer er også utstyrt med Antibac®. Ut over dette benytter vi et profesjonelt rengjøringsselskap som vasker våre lokaler daglig etter stengetid.  
Vi hadde før den aktuelle undersøkelsen gått til anskaffelse av nye møbler på venteværelset som i mindre grad utsetter våre pasienter for berøringssmitte. Disse har nå vært på plass siste 2 uker.  
Vi er trygge på at vi i framtida også skal kunne tilby våre pasienter trygge fellesarealer og
legekontorer. 
 

Hva er Kjernejournal?

18. august 2015 kl. 13:24

Fra 15.8.15 har alle innbyggere i bydelene Stovner, Alna og Grorud sammen med hele Akershus fått etablert sin kjernejournal. Dette vil gjøre det sikrere for våre pasienter å få korrekt og sikker behandling ved akutte syketilfeller der akuttetatene, sykehus og Legevakter trenger å få tilgang til livsviktig informasjon.

 1. Helsepersonell kan raskt få informasjon som er viktig om du blir akutt syk

 2. Legen din kan registrere alvorlige allergier eller annen kritisk informasjon

 3. Du kan legge inn egne opplysninger i din kjernejournal

 4. Både du og helsepersonell ser de samme opplysningene

 5. Du og legen får god oversikt over dine legemidler

Spør din fastlege om dette om du ønsker mer informasjon om ordningen.

Les mer om dette her!

Refusjoner på inkontinensutstyr endres fra 1.1.2015

21. desember 2014 kl. 10:26

Stortinget har i Statsbudsjettet for 2015 vedtatt at noe forbruksmateriell ikke lenger skal dekkes av blåreseptordningen fra 1. januar 2015.
Bakgrunnen for dette, er at produktene ikke anses som medisinsk nødvendige produkter for brukergruppen.


Dersom du har blå resept på inkontinensutstyr, vil truser, kompresser, saltvann og truseinnlegg ikke lenger dekkes av HELFO fra 1. januar 2015. Hudfilmprodukter dekkes heller ikke av folketrygden for deg som har blå resept ved urinretensjon (kateter). 

Har du skiftet adresse, telefonnummer eller arbeidsplass?

19. desember 2012 kl. 22:14

Husk å informere oss om skifte av adresse, telefonnummer eller arbeidsplass.

Uten korrekte opplysninger om dette blir vi ikke like godt rustet til å hjelpe deg.

eResept

30. oktober 2012 kl. 18:15

eResept ble innført den 16. oktober i Oslo. Vårt inntrykk er at det hele har gått smertefritt. Om du har problemer med ordningen så ta kontkakt med vårt personale som kan bistå deg. 

Blodprøver på kveldstid?

23. oktober 2012 kl. 12:33

Dersom du har fått med deg en rekvisisjon fra Fürst laboratorium kan du nå møte direkte på deres laboratorium for blodprøvetaking.

På Furuset i Søren Bulls vei 25.
Alle onsdager til kl 20:00
Gratis parkering!

Hva er mine resepter?

15. oktober 2012 kl. 08:40

mineresepter.no er en internettbasert tjeneste som tilbys av Helsedirektoratet.

Du trenger elektronisk ID for å logge deg inn. Les mer om hvordan du skaffer deg tilgang til mineresepter.no her.

Tjenesten gir deg som har fått en eller flere elektroniske resepter (eResept) oversikt over dine aktive resepter, legemidler/varer du har fått utlevert hos apotek/bandasjist og antall utleveringer som eventuelt gjenstår.
Løsningen omfatter også dine barns resepter dine barns resepter (0-16 år) og eventuelle fullmakter.

Åpningstider

Mandag-fredag:
08.00-16.00 (ekspedisjonen åpner kl 08:30. Onsdager kl 09:00
Lørdag: Stengt
Søndag: Stengt

Telefontid:
Alle dager unntatt onsdager:
kl. 08.30-11.00
og kl. 13.00-14.30
Onsdager:
kl. 09.00-11.00
og kl. 13.00-14.30

Adresse

Stovner Legesenter
Karl Fossums vei 30, inngang C (øvre plan)
Vis kart

Kontakt oss

Stovner Legesenter
PB 94 Stovner
0913 Oslo

Sentralbord: 2334 4140
Faks: Har ikke fax