Årets vaksiner mot sesonginfluensa er ankommet, men i første omgang er vaksinene forbeholdt til de som er i målgruppen.
Vi planlegger å starte vaksinering fra tirsdag 10.10.23.
For alle koster vaksinen 250,- ; alt inkludert.

For mange som vaksineres mot influensa vil det også være aktuelt med vaksinering med Pneumokokkvaksine. Snakk med legen din om dette. 

Målgruppen er som tidligere år følgende:

  • Alle fra fylte 65 år
  • Beboere i sykehjem og aldersboliger
  • Diabetes mellitus, type 1 og 2
  • Kronisk luftveissykdom
  • Kronisk leversvikt
  • Kronisk nyresvikt
  • Nedsatt immunforsvar
  • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • Gravide fra 12. svangerskapsuke

Vi forsøker å tilby vaksinen til alle i målgruppene som likevel er inne til legetime. Spør din lege om dette når du har legetime.

Du kan ringe 2334 4140 eller sende oss en melding via helsenorge.no for timebestilling. Er du inne på legetime kan du spørre legen din om vaksinering.