Fra 15.8.15 har alle innbyggere i bydelene Stovner, Alna og Grorud sammen med hele Akershus fått etablert sin kjernejournal. Dette vil gjøre det sikrere for våre pasienter å få korrekt og sikker behandling ved akutte syketilfeller der akuttetatene, sykehus og Legevakter trenger å få tilgang til livsviktig informasjon.

  1. Helsepersonell kan raskt få informasjon som er viktig om du blir akutt syk

  2. Legen din kan registrere alvorlige allergier eller annen kritisk informasjon

  3. Du kan legge inn egne opplysninger i din kjernejournal

  4. Både du og helsepersonell ser de samme opplysningene

  5. Du og legen får god oversikt over dine legemidler

Spør din fastlege om dette om du ønsker mer informasjon om ordningen.

Les mer om dette her!